Bezpłatne szkolenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Bezpłatne szkolenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

0
PODZIEL SIĘ

I Oddział ZUS w Warszawie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenia, które poprowadzą eksperci tej Instytucji. Poniżej znajdą Państwo harmonogram szkoleń w drugim półroczu 2018 r. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy. Szkolenia trwają około dwóch godzin.

W sposób szczególny Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza lekarzy na szkolenie z wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich, które od 1 grudnia br. całkowicie zastąpią tradycyjne papierowe zwolnienia.

Płatników składek, którzy mają jeszcze problemy lub wątpliwości związane z e-Składką, pracownicy ZUS zapraszają na szkolenie z tej nowej formy rozliczeń.

Na szkolenia można się zapisać telefonicznie lub mailowo:

  • I Oddział ZUS w Warszawie: tel. 22 538 33 15, Szkolenia_Oddział_Warszawa1@zus.pl
  • Inspektorat Warszawa-Żoliborz: tel. 22 569 34 15, sekretariat_Zoliborz@zus.pl
  • Inspektorat Warszawa-Ochota: tel. 22 508 31 00, sekretariat_ochota@zus.pl

Na stronie www.zus.pl/o-zus/kalendarium znajdą Państwo szczegółowy opis szkoleń, a także ich harmonogramy we wszystkich oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

TERMINARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH

lipiec – grudzień/2018 r.

Siedziba Oddziału

ul. Senatorska 6/8,

wejście od ul. Miodowej 5,

sala konferencyjna nr 117

Inspektorat Warszawa-Żoliborz

ul. Kasprowicza 151

sala konferencyjna nr 227

Inspektorat Warszawa-Ochota

ul. Goleszowska 2

Sala konferencyjna nr 139

Tematy szkoleń

terminy

terminy

terminy

1. Ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynikających z wykonywania umów zleceń – zmiany w przepisach od 1 stycznia 2016 r.

8 listopada, g.9:00

29 listopada, g.9:00

21 września, g.9:00;

11 grudnia, g.9:00

2. Interaktywny Płatnik Plus.

8 listopada, g. 12:00

29 listopada, g.12:00

11 września. g.9:00;

4 grudnia, g.9:00

3. Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście nieprawidłowości dotyczących kont ubezpieczonych.

15 listopada, g.9:00

30 sierpnia, g.9:00

12 września, g.9:00;

5 grudnia, g.9:00

4. Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście błędów w kompletach rozliczeniowych i różnic pomiędzy raportami a deklaracja rozliczeniową.

15 listopada, g.12:00

30 sierpnia, g.12:00

12 września, g.11:00;

5 grudnia, g.11:00

5. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – ustalanie ustawodawstwa właściwego.

18 września, g.9:00;

27 listopada, g.12:00

6. Ulgi w spłacie należności z tytułu składek – formy pomocy dla przedsiębiorców.

8 października, g.12:00;

4 grudnia, g. 12:00

18 października, g. 12:00;

20 listopada, g.12:00

13 września, g.9:00;

13 grudnia, g.9:00

7. e-Składka – nowy wymiar rozliczeń.

6 września, g.9:00;

2 października, g.12:00;

25 października, g.12:00;

6 listopada,g.12:00;

22 listopada,g.9:00

28 sierpnia, g.9:00;

27 listopada, g.9:00

11 września, g.12:00;

6 grudnia, g.9:00

8. Zasiłek chorobowy – zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru – szkolenia dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników.

11 października, g.9:00;

24 października, g.9:00

9 listopada, g.9:00;

23 listopada, g.9:00

7 grudnia, g.9:00;

14 grudnia, g.9:00

9. Zasiłek macierzyński – zasady przyznawania i dokumentowanie – szkolenie dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników.

11 października, g.11:30;

24 października, g.11:30

9 listopada, g.11:30;

23 listopada, g.11:30

7 grudnia, g.11:30;

14 grudnia, g.11:30

10. Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych (w tym: emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych).

23 października, g.9:00

20 listopada, g.9:00

18 września, g.9:00

11. Zasady wydawania dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe, wysokość osiąganego przychodu dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru świadczeń oraz rozliczenia świadczeń w przypadku zatrudnienia świadczeniobiorców.

23 października, g.12:00

20 listopada, g.12:00

18 września, g.12:00

12. Wystawianie elektronicznych zwolnień na Platformie Usług Elektronicznych – szkolenie dla lekarzy.

9 sierpnia, g. 9:00;

21 sierpnia, g.9:00;

11 września, g.9:00;

20 września, g.9:00;

2 października, g.9:00;

16 października, g.9:00;

25 października, g.9:00;

6 listopada, g.9:00;

20 listopada, g.9:00;

27 listopada, g.9:00;

4 grudnia, g.9:00;

13 grudnia, g.9:00

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ