Bezpłatne szkolenia w ZUS

Bezpłatne szkolenia w ZUS

0
PODZIEL SIĘ

Dyrektor I Oddziału ZUS w Warszawie, Małgorzata Zdrodowska serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia, planowane we wszystkich jednostkach Oddziału, w okresie od września do grudnia 2017 r.

Po przerwie wakacyjnej I Oddział ZUS w Warszawie rozpoczyna kolejny cykl szkoleń skierowanych do przedsiębiorców, pracowników, osób zainteresowanych interpretacją przepisów związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Od września w I Oddziale ZUS w Warszawie i w Inspektoratach: na Woli (ul. Wrocławska 20), na Ochocie (ul. Goleszowska 2) oraz na Żoliborzu (ul. Kasprowicza 151), organizowane będą dwugodzinne szkolenia.

Jak informuje Małgorzata Zdrodowska, Dyrektor I Oddziału ZUS w Warszawie, spotkanie z ekspertami ZUS może przynieść wiele korzyści. – Od kilku już lat prowadzimy bezpłatne szkolenia, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Podczas spotkania z przedstawicielem ZUS można bowiem uzyskać informacje o obowiązujących przepisach, wprowadzonych zmianach albo wyjaśnić indywidualne sprawy.

Poniżej szczegółowy plan szkoleń:

I Oddział ZUS w Warszawie, ul. Senatorska 6/8, mail: Szkolenia_Oddzial_Warszawa1@zus.pl:

• Ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynikających z wykonywania umów zleceń – zmiany w przepisach od 01 stycznia 2016 r.:

• 16 października godz. 9:00,

• Interaktywny Płatnik Plus:

• 16 października godz. 12:00,

• Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście nieprawidłowości dotyczących kont ubezpieczonych:

• 17 października godz. 9:00,

• Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście błędów w kompletach rozliczeniowych i różnic pomiędzy raportami a deklaracja rozliczeniową:

• 17 października godz. 12:00,

• Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – ustalanie ustawodawstwa właściwego:

• 6 września godz. 9:00

• 25 października godz. 9:00,

• Ulgi w spłacie należności z tytułu składek – formy pomocy dla przedsiębiorców:

• 25 października godz. 12:00,

• 16 listopada godz. 9:00,

• 6 grudnia godz. 12:00,

• e-Składka – nowy wymiar rozliczeń:

• 10 listopada godz. 9:00,

• 16 listopada godz. 12:00,

• 6 grudnia godz. 9:00,

• Zasiłek chorobowy – zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru – szkolenia dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników:

• 19 października godz. 9:00,

• Zasiłek macierzyński – zasady przyznawania i dokumentowanie – szkolenie dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników:

• 19 października godz. 11:30,

• Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych (w tym: emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych):

• 26 października godz. 9:00,

• Zasady wydawania dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe, wysokość osiąganego przychodu dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru świadczeń oraz rozliczenia świadczeń w przypadku zatrudnienia świadczeniobiorców:

• 26 października godz. 12:00,

• Wystawianie elektronicznych zwolnień na Platformie Usług Elektronicznych – szkolenie dla lekarzy:

• 30 sierpnia godz. 9:00,

• 18 października godz. 9:00,

• 17 listopada godz. 9:00,

• 7 grudnia godz. 9:00;

I Oddział ZUS w Warszawie, Inspektorat Warszawa-Żoliborz, mail: sekretariat_zoliborz@zus.pl:

• Ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynikających z wykonywania umów zleceń – zmiany w przepisach od 01 stycznia 2016 r.:

• 29 sierpnia godz. 9:00,

• 15 listopada godz. 9:00,

• Interaktywny Płatnik Plus:

• 29 sierpnia godz. 12:00,

• 15 listopada godz. 12:00,

• Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście nieprawidłowości dotyczących kont ubezpieczonych:

• 30 sierpnia godz. 9:00,

• 16 listopada godz. 9:00,

• Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście błędów w kompletach rozliczeniowych i różnic pomiędzy raportami a deklaracja rozliczeniową:

• 30 sierpnia godz. 12:00

• 16 listopada godz. 12:00,

• Ulgi w spłacie należności z tytułu składek – formy pomocy dla przedsiębiorców:

• 17 listopada godz. 12:00,

• 12 grudnia godz. 12:00,

• e-Składka – nowy wymiar rozliczeń:

• 17 listopada godz. 9:00,

• 12 grudnia godz. 9:00,

• Zasiłek chorobowy – zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru – szkolenia dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników:

• 28 sierpnia godz. 9:00,

• 27 listopada godz. 9:00,

• Zasiłek macierzyński – zasady przyznawania i dokumentowanie – szkolenie dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników:

• 28 sierpnia godz. 11:30,

• 27 listopada godz. 11:30,

• Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych (w tym: emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych):

• 24 listopada godz. 9:00,

• Zasady wydawania dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe, wysokość osiąganego przychodu dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru świadczeń oraz rozliczenia świadczeń w przypadku zatrudnienia świadczeniobiorców:

• 24 listopada godz. 12:00;

I Oddział ZUS w Warszawie, Inspektorat Warszawa-Ochota, mail: sekretariat_ochota@zus.pl:

• Ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynikających z wykonywania umów zleceń – zmiany w przepisach od 01 stycznia 2016 r.:

• 18 września godz. 9:00,

• 11 grudnia godz. 9:00,

• Interaktywny Płatnik Plus:

• 6 września godz. 9:00,

• 5 grudnia godz. 9:00,

• Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście nieprawidłowości dotyczących kont ubezpieczonych:

• 19 września godz. 9:00,

• 12 grudnia godz. 9:00,

• Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście błędów w kompletach rozliczeniowych i różnic pomiędzy raportami a deklaracja rozliczeniową:

• 19 września godz. 12:00,

• 12 grudnia godz. 12:00,

• Ulgi w spłacie należności z tytułu składek – formy pomocy dla przedsiębiorców:

• 9 listopada godz. 9:00,

• 8 grudnia godz. 9:00,

• e-Składka – nowy wymiar rozliczeń:

• 7 listopada godz. 9:00,

• 7 grudnia godz. 9:00,

• Zasiłek chorobowy – zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru – szkolenia dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników:

• 7 września godz. 9:00,

• 15 grudnia godz. 9:00,

• Zasiłek macierzyński – zasady przyznawania i dokumentowanie – szkolenie dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników:

• 7 września godz. 11:30,

• 15 grudnia godz. 11:30,

• Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych (w tym: emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych):

• 8 września godz. 9:00

• 14 grudnia godz. 9:00,

• Zasady wydawania dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe, wysokość osiąganego przychodu dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru świadczeń oraz rozliczenia świadczeń w przypadku zatrudnienia świadczeniobiorców:

• 8 września godz. 12:00,

• 14 grudnia godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc należy wysłać zgłoszenie na odpowiedni adres e-mail, przypisany do miejsca szkolenia.

– Serdecznie zapraszam do naszych placówek, w których przez kolejne miesiące będziemy pomagać Państwu w zrozumieniu i zastosowaniu przepisów związanych z ubezpieczeniami społecznymi – zachęca Małgorzata Zdrodowska.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ