Budowa metra na Woli nie zostanie zatrzymana

Budowa metra na Woli nie zostanie zatrzymana

0
PODZIEL SIĘ

Budowa wolskiego odcinka II linii metra nie zostanie wstrzymana – zapewnia urząd miasta. Ratusz złoży w Urzędzie Wojewódzkim dokumenty dotyczące prawa do dysponowania gruntem a wojewoda ponownie wyda pozwolenie na budowę.

Wojewoda Zdzisław Sipiera wezwał władze miasta do złożenia oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane wskazanymi w decyzji GINB. Jest to niezbędne do wydania ponownej decyzji zezwalającej na budowę stacji Księcia Janusza (C06).

– Budowa metra nie jest zagrożona. Jako wojewoda chcę dbać o to, aby nic nie stanęło na przeszkodzie w realizacji tej inwestycji, strategicznej dla wszystkich mieszkańców stolicy. Termin wydania nowej decyzji zależy od czasu dostarczenia dokumentów przez miasto stołeczne. Liczę na to, że spełnione zostaną deklaracje o natychmiastowym dostarczeniu oświadczeń. – powiedział Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki.

– Dziś otrzymaliśmy od wojewody wezwanie do złożenia oświadczeń o prawie do nieruchomości i niezwłocznie takie dokumenty dostarczymy – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy. – Liczymy, że w ciągu najbliższych kilku dni wojewoda ponownie wyda pozwolenie na budowę.

Jak tłumaczy urząd wojewódzki, zgodnie z prawem budowlanym pozwolenie na budowę z 16 września 2016 r. mogło być przez Wojewodę wydane, ponieważ inwestor (Miasto Stołeczne Warszawa) złożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod rygorem odpowiedzialności karnej. Wojewoda Mazowiecki nie miał więc podstaw prawnych, aby nie wydać decyzji zezwalającej na budowę zachodniego odcinka metra. Wojewoda nie jest uprawniony do badania prawdziwości podanych w oświadczeniu danych, a jedynie do sprawdzenia prawidłowości wypełnienia druku o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę jest złożenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, stosownymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami. Dokumentacja oceniana jest pod kątem zgodności projektu inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku z wymogami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy oraz z przepisami techniczno-budowlanymi. Pozytywna ocena obliguje Wojewodę do wydania pozwoleniu na budowę.

Decyzja dotyczy inwestycji „II linia Metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka zachodniego (od szlaku za stacją C09 „Rondo Daszyńskiego” do torów odstawczych za stacją C06) w zakresie budowy stacji C06 (…)” . Decyzja z 16 września 2016 r. została uchylona przez GINB w związku z odwołaniem złożonym przez jedną ze stron.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ