Odpracowują długi za czynsze

Odpracowują długi za czynsze

0
PODZIEL SIĘ

Sześć osób odpracowuje obecnie zadłużenie czynszowe w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami na Woli. Od początku uruchomienia projektu dołączyło do niego osiem osób.

W wolskim ZGN od zeszłego roku dłużnicy mogą odpracować swoje zaległości czynszowe. Pierwsza osoba, która zawarła z ZGN Wola umowę na taką formę pomocy w uregulowaniu należności, zrobiła to w grudniu 2016 r. Chętnych systematycznie przybywa.

Aktualnie z możliwości spłaty zadłużenia polegającego na wykonywaniu drobnych prac na rzecz miasta, korzysta sześć osób. Ich łączna kwota długu do odpracowania to 249 798,70 zł. Prace, które wykonują, to głownie utrzymanie czystości i prace porządkowe na terenie nieruchomości administrowanych przez ZGN Wola oraz drobne roboty remontowe i konserwacyjne.

Na przykład w marcu cztery osoby wzięły sprawy w swoje ręce i odpracowywały zaległości w opłatach za mieszkanie na terenie Administracji Nowolipki. W zakresie obowiązków miały m.in. sprzątanie wyznaczonych terenów otwartych oraz wspomaganie dozorców w pracach porządkowych. Zaś w maju – w siedzibie ZGN Wola – z takiej formy spłaty zadłużenia skorzystała jedna osoba. Zakres jej obowiązków to prace porządkowe oraz drobne prace remontowo-konserwatorskie.

Jak tłumaczą przedstawiciele wolskiego ZGN, każda dzielnica ma swoją specyfikę i z uwagi na to wachlarz proponowanych prac może się różnić. Podstawę ich rozpoczęcia stanowi zawarcie porozumienia oraz przejście szkolenia z zakresu BHP.

Zaległości może odpracować nie tylko główny najemca lokalu, ale także osoba przez niego wyznaczona, która wyrazi na to zgodę. Może być to znajomy, czy też ktoś z rodziny. Należy pamiętać, iż odpracowanie zaległości nie zwalnia z obowiązku uiszczania bieżącej opłaty za lokal. Dotyczy tylko i wyłącznie zaległości czynszowych. Zmniejszenie zadłużenia następuje po wykonaniu prac.

Informacja o możliwości skorzystania z takiej formy pomocy udzielana jest każdorazowo przy kontakcie z dłużnikiem, umieszczana jest w monitach wysyłanych do najemców, w gablotach informacyjnych w budynkach oraz stronie internetowej ZGN Wola.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ