Sprawozdanie z pracy radnego m.st. Warszawy Michała Czaykowskiego

Sprawozdanie z pracy radnego m.st. Warszawy Michała Czaykowskiego

0
PODZIEL SIĘ

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Woli!

Minęły trzy lata od czasu, kiedy obdarzyli mnie Państwo zaufaniem i powierzyli mi Państwo mandat radnego Warszawy. Czuję się zatem w obowiązku złożyć przed Państwem – jako przed moimi Wyborcami – sprawozdanie z mojej działalności. Jako radny wybrany właśnie na Woli wiele moich aktywności kierowałem właśnie ku sprawom dotyczącym naszej dzielnicy i jej Mieszkańców. Co zrobiłem przez te trzy lata?

Oprócz podstawowych obowiązków radnego, takich jak uczestnictwo w sesjach rady miasta, głosowanie za dobrymi dla Warszawy rozwiązaniami, prowadzenie dyżurów i uczestnictwo w komisjach, wielokrotnie spotykałem się z mieszkańcami Woli, wspólnotami i organizacjami pozarządowymi, które przekazały mi wiele uwag dotyczących działania miasta i urzędów. Wiele z tych uwag zakończyło się interpelacjami do prezydent miasta, w których wskazywałem na istotne problemy i niejednokrotnie proponowałem sposoby ich rozwiązania. Łącznie w tej kadencji złożyłem 158 interpelacji i zapytań, co stawia mnie w czołówce pod względem aktywności radnych.

Niech Państwo pozwolą, że wymienię tylko część z moich interpelacji:

Komunikacja i drogi – zwróciłem się m.in. o zwiększenie funkcjonalności Warszawskiej Karty Miejskiej, interpelowałem też w sprawach: skarg na niepunktualność pojazdów komunikacji miejskiej, ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności, likwidacji kursów linii 107, przejścia dla pieszych na rogu ulic Smoczej i Nowolipie, blokowania węższych ulic przez samochody dostawcze czy realizacji ulicy stanowiącej połączenie ulic Bellottiego i Esperanto. Zapytałem prezydent Warszawy również w sprawach terminu oddania do użytku ścieżki rowerowej przy al. Jana Pawła II, montażu „lustra” drogowego przy skrzyżowaniu ulic Astronomów z Erazma Ciołka w dzielnicy Wola, konsultacji społecznych w związku ze zmianami tras linii autobusowych i tramwajowych czy synchronizacji świateł przejścia dla pieszych przy ul. Nowolipki przez ul. Okopową na wysokości przystanku tramwajowego „Dzielna”.

Przestrzeń miejska – zwracałem się do prezydent Warszawy z prośbą o interwencję w sprawie, wyremontowania zniszczonej i niekompletnej kostki brukowej na podwórku przy ul. Dzielnej 15 i 15 A, a także w sprawach zaniedbanych obiektów sportowych, rewitalizacji ul. Chłodnej, „Wolskiego Koloseum” czy Domu Kereta. Kultura i życie społeczne – interweniowałem m.in. w sprawach dotyczących projektów budżetu partycypacyjnego (m.in. muranowskiego projektu „Ławko, wróć!”, zmiany regulaminu procedowania projektów do budżetu partycypacyjnego, zajęć organizowanych przez ośrodki kultury, organizowania spotkań typowo naukowych we współpracy z warszawskimi uczelniami czy dodania sprzętu na siłowniach plenerowych.

Zwierzęta – z mojej inicjatywy organizowany jest od niedawna Warszawski Dzień Zwierząt. Interpelowałem również m.in. w sprawie nowych programów przeznaczonych dla zwierząt wolno żyjących w mieście w okresie zimowym, spotkań ze społecznymi opiekunami kotów czy rozszerzenia programu sterylizacji i kastracji o niestandardowe zabiegi.

Przewodnicząc blisko 80 posiedzeniom Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w tej kadencji, doprowadziłem również do sporządzenia oraz uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w naszej dzielnicy. Podjęto ponad 150 uchwał tej Komisji.

To tylko fragment moich aktywności jako Państwa przedstawiciela w Radzie Warszawy. Nie zamierzam zwalniać tempa i obiecuję, że do końca kadencji będę walczył o nasze wolskie sprawy. Proszę pamiętać, że jestem po to, aby przedstawiać Państwa problemy władzom miasta i walczyć o jak najszybsze ich rozwiązanie. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę. Jestem wdzięczny za liczne pomysły i wsparcie w realizacji trudnych projektów, które dziś nam dobrze służą. Bez Państwa pomocy nie byłoby to możliwe.

Zachęcam do kontaktu zarówno e-mailowego (mczaykowski@radny.um.warszawa.pl), jak i do spotykania się na moich dyżurach radnego. Spotkać mnie zawsze można m.in. w ostatni czwartek miesiąca po wcześniejszym umówieniu godziny spotkania pod numerem telefonu 22 443 05 83. Jeśli chcą Państwo umówić inny, wygodny dla Państwa termin, to również proszę o kontakt telefoniczny.

Z wyrazami szacunku i podziękowania,
Michał Czaykowski,
radny m.st. Warszawy

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ