Walka o zielone Odolany

Walka o zielone Odolany

0
PODZIEL SIĘ

Prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który zapewni tereny zielone na Odolanach, idą w ekspresowym tempie.

W lutym br. pisałem o procedurze sporządzenia miejscowego planu dla obszaru Odolan, gdzie znajduje się między innymi teren zielony przy ul. Sowińskiego – wskazany w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy” z 2006 r. Północna część tego terenu została zwrócona spadkobiercom, co skutkowało zabudową mieszkaniową w tym miejscu. Nie da się już jej zatrzymać, jednak warto uratować choćby tylko część terenu, który miał być przeznaczony na park na Odolanach.

Jako wolski radny robiłem wszystko, aby plan, który będzie stanowił o prawnym przeznaczeniu między innymi części obszaru przy ul. Sowińskiego na teren parkowy (zieleni urządzonej – ZP), powstał jak najszybciej. Udało się już doprowadzić do przyspieszenia wyłożenia do publicznego wglądu tego projektu planu w celu jego uchwalenia przez Radę m.st. Warszawy.

Procedura uchwalania tego planu jest bardziej skomplikowana niż zazwyczaj. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy”. Tymczasem obowiązujące studium jest właśnie zmieniane. Tworzymy więc jednocześnie dwa dokumenty – ogólny, czyli zmiany w studium, i szczegółowy, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Do czasu uchwalenia tego planu konieczne jest zakończenie procedury zmiany studium tak, aby plan był zgodny ze studium obowiazujacym w momencie uchwalania planu. Dobra wiadomość dla mieszkanców Odolan jest taka, że zmiana ta nastąpi szybko i nie opóźni przyjęcia projektu planu obszaru Odolan, bo zmiany studium również zostały właśnie wyłożone. Trzeba podkreślić, że bardzo rzadko się zdarza, aby te procedury trwały równolegle, w tym samym momencie.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu czy też zmiany studium to w istocie konsultacje społeczne. Dlatego zachęcam mieszkanców Woli, a szczególnie Odolan, do składania uwag – także tych pozytywnych – zarówno do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak i do zmienianego studium. Projekt planu oraz zmiany studium wyłożone do wglądu mieszkańców zostały do dnia 9 grudnia br. w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ