Strona główna AKTUALNOŚCI Kolejne podwórka tylko dla mieszkańców

Kolejne podwórka tylko dla mieszkańców

0
fot. Urząd Dzielnicy Wola

W przyszłym roku na kolejnych 17 wolskich podwórkach nie zaparkuje nikt, kto nie będzie posiadał specjalnego identyfikatora. 

Na Woli powiększony zostanie obszar objęty “Programem Identyfikatorów dla Mieszkańców”. Prace podzielono na 3 etapy.

– Realizacja pierwszego etapu, który obejmuje zmiany na podwórkach w okolicy ulic Smoczej, Nowolipia, Nowolipki, Dzielnej, Wolności i al. Jana Pawła II, zaplanowana jest na początek 2021 roku – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. – Wykonanie kolejnych etapów będzie możliwe po zatwierdzeniu zmiany organizacji ruchu przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu, mam jednak nadzieję, że wszystko uda się zakończyć w pierwszej połowie 2021 r. Harmonogram prac dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wola – dodaje burmistrz.

Celem programu jest umożliwienie mieszkańcom oraz najemcom lokali użytkowych zaparkowania samochodu w obrębie miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności.

– Wielu dojeżdżających na Wolę kierowców w obliczu konieczności uiszczenia zapłaty za parkowanie w SPPN wybiera parkowanie na podwórkach, często w miejscach zupełnie do tego nieprzystosowanych jak chodniki czy tereny zielone. Zdarza się, że samochody pozostawione na cały dzień blokują wyjazd z garaży czy drogę pożarową. Dlatego na osiedlach objętych programem pojawiają się wyznaczone miejsca postojowe dostępne tylko dla osób z identyfikatorem – tłumaczy Adam Matusik, radny Woli.

Identyfikator mogą otrzymać osoby, które są zameldowane w obrębie danego podwórka, mają tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się w obrębie danego podwórka, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe z osobą posiadającą tytuł prawny do lokalu lub prowadzą działalność gospodarczą i posiadają tytuł prawny do lokalu.

Wnioski o wydanie identyfikatorów można składać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Wola przy ulicy Bema lub właściwym terytorialnie Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców: TZOM Ogrodowa ul. Ogrodowa 28/30, TZOM Nowolipki ul. Nowolipki 16 lub TZOM Młynów ul. Wawelberga 15. Wydanie identyfikatora jest bezpłatne.