Większa strefa płatnego parkowania

Większa strefa płatnego parkowania

0
PODZIEL SIĘ
fot. Zarząd Dróg Miejskich

Od poniedziałku strefa płatnego parkowania rozszerzy się na zachód do Prymasa Tysiąclecia i północ do granicy z Żoliborzem. Mieszkańcy będą mogli wykupić za 30 złotych abonamenty uprawniające do postoju przez rok. 

7 września powiększy się o ponad 100 ulic Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Woli. Uczestnicy konsultacji społecznych przeprowadzonych w zeszłym roku przez Zarząd Dróg Miejskich zwracali uwagę na potrzebę ochrony tej części Woli przed nadmierną liczbą parkujących samochodów.

– Pomysł rozszerzenia strefy płatnego parkowania wiąże się z otwarciem kolejnych stacji metra na Woli, co diametralnie zmieniło sytuację parkingową w tej części miasta – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. – Doświadczenia z istniejącej strefy potwierdzają, że wprowadzenie opłat skłania kierowców do krótszego postoju, zwiększając rotację i ułatwiając znalezienie wolnego miejsca – tłumaczy burmistrz.

We wszystkich nowych obszarach SPPN zaprojektowana została nowa organizacja ruchu. Część ulic stanie się jednokierunkowa, a uzyskane miejsce, przy zachowaniu odpowiednio szerokich chodników i bez ograniczania terenów zieleni, przeznaczone zostanie na parkowanie. Kierowcy, którzy chcą zaparkować na publicznych miejscach, od 7 września będą musieli na tym obszarze opłacić postój w parkometrze.

Mieszkańcy są w uprzywilejowanej sytuacji i za cały rok zapłacą 30 złotych. Kwota ta pokrywa jedynie koszt wydania i zarządzania abonamentami. Aby uzyskać abonament , trzeba być zameldowanym na pobyt czasowy lub stały na terenie strefy. Ponadto należy być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony.

Abonamenty mieszkańca można wyrobić we wszystkich Punktach Obsługi Pasażera ZTM. Punkty znajdujące się na Woli to:

Metro Rondo ONZ (poniedziałek-piątek godz. 11-20)

Metro Księcia Janusza (poniedziałek-piątek godz. 11-19)

ul. Żelazna 61 (poniedziałek-piątek godz. 8-17)

Obszary dołączone do SPPN na Woli to:

· al. Prymasa Tysiąclecia – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);

· ul. Marcina Kasprzaka – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);

· ul. Ordona – wraz z tą ulicą graniczną;

· ul. Wolska – wzdłuż jezdni od strony wnętrza strefy (oś jezdni);

· podstawa nasypu linii kolejowej nr 509 (od strony wnętrza strefy);

· podstawa nasypu linii kolejowej nr 20 (od strony wnętrza strefy).

W rozszerzanej strefie na Woli znajdzie się ok. 4,7 tys. wyznaczonych miejsc parkingowych. Dodatkowo osoby posiadające już abonament a mieszkające w sąsiedztwie ulic oznaczonych znakiem „nie dotyczy posiadaczy identyfikatora B-35 XYZ” (gdzie XYZ to numer obszaru) będą mogły w Zarządzie Dróg Miejskich wyrobić uprawnienie pozwalające na parkowanie w tych strefach. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli parkować tam, gdzie nie można wyznaczyć pełnowymiarowych miejsc.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ