Strona główna AKTUALNOŚCI Do poniedziałku zapłać za wywóz śmieci

Do poniedziałku zapłać za wywóz śmieci

19 lipca (piątek) minął termin składania deklaracji za odbiór odpadów komunalnych. W związku z powyższym mieszkańcy, którzy nie dopełnili tego obowiązku, proszeni są o niezwłoczne złożenie tego dokumentu w Wydziale Obsługi Mieszkańców urzędu dzielnicy.
9277170441_51e8106271_c
Urząd przypomina, że jak najszybsze dostarczenie deklaracji pozwoli uniknąć podjęcia przez urząd stosownych działań, tj. wydania decyzji ustalających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

Zgodnie z tym przepisem wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach o podobnym charakterze.

Opóźnienie w złożeniu deklaracji, np. z powodu urlopu, nie zwalnia właścicieli i zarządców nieruchomości z obowiązku wyliczenia i uiszczenia opłaty za bieżący miesiąc do poniedziałku, 29 lipca.