Strona główna AKTUALNOŚCI Inwestycje w szkole przy ul. Olbrachta

Inwestycje w szkole przy ul. Olbrachta

0

Pojawiła się szansa na remont boisk i termomodernizację szkoły przy ul. Olbrachta. Skorzystają na nim również uczniowie pobliskich przepełnionych szkół. Powinny one ulec rozluźnieniu na skutek większego zainteresowania rodziców nowo wyremontowanym obiektem.
Zarząd Dzielnicy Wola zaplanował docieplenie ścian budynku, stropodachu, wymianę pokrycia dachu, obróbek blacharskich stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji CO wraz z modernizacją węzła cieplnego oraz sanitariatów. Ponadto planuje się izolację przeciwwilgociową ścian i fundamentów budynku. Wykonane mają zostać boiska do piłki nożnej oraz do siatkówki i koszykówki. Planuje się również wymianę nawierzchni chodników, wykonanie nowego oświetlenia boisk, wymianę ogrodzenia, odwodnienie i monitoring terenu.

– Od razu po wyborach i po powołaniu nowego zarządu dzielnicy rozpoczęłam starania o remont tej szkoły – mówi przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie Dzielnicy Wola Joanna Tracz-Łaptaszyńska. – Nowo wybrany burmistrz Krzysztof Strzałkowski wyraził zainteresowanie tym tematem, dzięki czemu udało się zdobyć na ten cel pieniądze już w roku 2015.

Boisko asfaltowe przy szkole powstało w 1974 r. Jak poinformowała dyrektor Gimnazjum
nr 51 Małgorzata Kuna, obecnie jest ono w tak złym stanie, że zajęcia sportowe na powietrzu nie istnieją. Teren przyszkolny – boisko do piłki nożnej i koszykówki – pozostaje niewykorzystany. Jak do tego doszło?

– Nowa reforma oświatowa w 1999 r. wprowadziła konieczność tworzenia gimnazjów – opowiada radna Tracz-Łaptaszyńska.

– W Szkole Podstawowej nr 297 im. Bolesława Prusa od września 1999 r. rozpoczęło działalność Gimnazjum nr 51. Niedługo potem władze Woli podjęły w mojej ocenie bardzo niekorzystną decyzję
o zamknięciu szkoły podstawowej. W obliczu tych zmian bardzo trudno było przekonać zarząd dzielnicy do konieczności wykonania remontu boiska i budowy lepszego zaplecza sportowego.

Dodaje, że jako radna do końca walczyła o utrzymanie szkoły podstawowej, w której dzieci trenowały szermierkę. – Szkoła ta była wówczas jedyną w Warszawie, w której już na etapie szkoły podstawowej można było rozpocząć trenowanie tego sportu. Uczniami byli tu nie tylko mieszkańcy Woli. Przyjeżdżały do niej dzieci z całej Warszawy – wspomina. – Likwidacja szkoły wiązała się z osłabieniem sportu szermierczego w Warszawie, gdyż dysponowała ona dobrym zapleczem do uprawiania tego sportu i przede wszystkim zgromadziła świetną kadrę trenerską. Mimo to w sierpniu 2004 r. Szkoła Podstawowa nr 297 przestała istnieć.

W związku z budową nowych osiedli przy ul. Olbrachta, brakiem możliwości budowy szkół na terenie Odolan oraz nielicznym naborem do Gimnazjum nr 51 po kilku latach w budynku przy ul. Olbrachta na nowo zaczęła funkcjonować Szkoła Podstawowa nr 351.

W zmianach budżetowych na 2015 r. zaplanowano również remont boisk i termomodernizację budynku SP przy ul. Grabowskiej oraz Liceum przy ul. Miłej. Remonty zaplanowano na lata 2015-2017.

Autor: MML