Strona główna AKTUALNOŚCI Nowi dyrektorzy wolskiej oświaty

Nowi dyrektorzy wolskiej oświaty

0
Nowi dyrektorzy wolskiej oświaty
Nowi dyrektorzy wolskiej oświaty

Poznajmy nowe osoby na dyrektorskich stanowiskach w przedszkolach i szkołach Dzielnicy Wola.

Początek roku szkolnego 2022/2023 przyniósł zmiany wśród zarządzających wolskimi placówkami oświatowymi.

Poznajmy ich.

Monika Ciżewska-Maleńka

Monika Ciżewska Maleńka od 1 lipca 2022 roku dyrektor Szkoły Podstawowej nr 403 w Warszawie przy ul. K. Karlińskiego 6
Monika Ciżewska Maleńka od 1 lipca 2022 roku dyrektor Szkoły Podstawowej nr 403 w Warszawie przy ul. K. Karlińskiego 6
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 403 w Warszawie, ul. K. Karlińskiego 6.
Od 1 lipca 2022 r.
 
Jest nauczycielem dyplomowanym z 17-letnim stażem pracy pedagogicznej, w tym 12-letnim w wolskich placówkach oświatowych.
 
Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz studia magisterskie na kierunku politologia w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji ze specjalnością wychowawczą.
Posiada wykształcenie podyplomowe w zakresie: oligofrenopedagogiki z terapią
pedagogiczną, edukacji początkowej i terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz polityki i zarządzania oświatą. Jest doświadczonym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielem wspierającym, terapeutą pedagogicznym, rewalidatorem.
 
Chciałaby, aby kierowana przez nią szkoła była miejscem, gdzie uczniowie, rodzice i nauczyciele mają do siebie zaufanie i współpracują ze sobą na rzecz rozwoju swojego i placówki. Wierzy, że uda się jej to osiągnąć dzięki współpracy różnych środowisk. Bliska jest Jej idea szkoły otwartej, zaangażowanej oraz efektywnej. Takie połączenie postaw i działań pozwoli jej zdaniem na uzyskanie wysokich rezultatów pracy.
 
W wolnych chwilach bardzo lubi słuchać muzyki, sięga po dobrą książkę, uwielbia pływać i zwiedzać ciekawe miejsca.
 

Magdalena Kamirska

Magdalena Kamirska od 1 września 2022 r. dyrektor Przedszkola nr 133 w Warszawie przy ul. Okopowej 7a
Magdalena Kamirska od 1 września 2022 r. dyrektor Przedszkola nr 133 w Warszawie przy ul. Okopowej 7a
Dyrektor Przedszkola nr 133 w Warszawie, ul. Okopowa 7a.
Od 1 września 2022 r. 
 
Jest nauczycielem dyplomowanym z prawie 20-letnim stażem pracy w przedszkolu, z doświadczeniem na stanowisku wicedyrektora.
 
Na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie edukacji początkowej z reedukacją, oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej.
 
Za główny cel na stanowisku dyrektora stawia sobie kierowanie przedszkolem w sposób profesjonalny i innowacyjny. W zarządzaniu placówką stawia na dialog oraz współpracę z przedstawicielami rożnych środowisk społecznych na rzecz dobra dzieci, ich rodziców i pracowników.
 
Prywatnie interesuje się sportem (lekkoatletyką oraz siatkówką). W wolnym czasie sięga po dobrą książkę, podróżuje. Nie lubi nudy, marazmu i stagnacji.
 

Anna Kwiatkowska – Rehan

Anna Kwiatkowska-Rehan od 1 września 2022 r. dyrektor Przedszkola nr 172 im. Danuty Wawiłow w Warszawie przy ul. Żytniej 71
Anna Kwiatkowska-Rehan od 1 września 2022 r. dyrektor Przedszkola nr 172 w Warszawie przy ul. Żytniej 71

Dyrektor Przedszkola nr 172 im. Danuty Wawiłow w Warszawie, ul. Żytnia 71.
Od 1 września 2022 r.

Jest nauczycielem mianowanym z 11-letnim stażem pracy w przedszkolu, z doświadczeniem na stanowisku wicedyrektora.

Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna (ze specjalnością wczesna interwencja, wychowanie przedszkolne) oraz studia podyplomowe w zakresie polityki i zarządzania w oświacie na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada dyplom ukończenia kursu w zakresie alpakoterapii i prowadzi zajęcia wspomagające dla dzieci z niepełnosprawnością. Jest autorką wielu programów edukacyjnych propagujących ideę wolontariatu.

Za główny cel na stanowisku dyrektora stawia sobie zapewnienie wszechstronnego i bezpiecznego rozwoju dzieci w oparciu o ponadczasowe wartości takie jak prawda, dobro i piękno.

Prywatnie jest propagatorką aktywnego i ekologicznego trybu życia. Interesuje się turystykę górską i jeździ na rowerze.

Agnieszka Maksimczuk

Agnieszka Maksimczuk od 1 września 2022 r. dyrektor Przedszkola nr 238 Tęczowy Pajacyk w Warszawie przy ul. Monte Cassino 5
Agnieszka Maksimczuk od 1 września 2022 r. dyrektor Przedszkola nr 238 Tęczowy Pajacyk w Warszawie przy ul. Monte Cassino 5

Dyrektor Przedszkola nr 238 Tęczowy Pajacyk przy ul. Monte Cassino 5.
Od 1 września 2022 r.

Nauczyciel dyplomowany z 14-letnim stażem pracy pedagogicznej. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna (ze specjalnością pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną) oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu w oświacie.

W pracy zawodowej kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka, dąży do jego pełnego rozwoju. W tym celu, we współpracy ze specjalistami i instytucjami wspierającymi rozwój dzieci wykorzystuje nowoczesne metody i formy pracy.

W życiu prywatnym jest mamą dorosłej córki i szczęśliwą babcią dwójki wnuków. W wolnych chwilach uwielbia piesze wycieczki po górach, łowi ryby i spędza czas z rodziną na działce.

Urszula Ptaszyńska

Urszula Ptaszyńska od 1 września 2022 r. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie przy ul. Syreny 3/5
Urszula Ptaszyńska od 1 września 2022 r. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie przy ul. Syreny 3/5

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie przy ul. Syreny 3/5.
Od 1 września 2022 r.

Jest nauczycielem dyplomowanym z 39-letnim stażem pracy pedagogicznej, w tym 38 lat w Szkole Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie, gdzie od 2007 roku pełni funkcję wicedyrektora szkoły.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym na kierunku pedagogika oraz studia podyplomowe w zakresie edukacji początkowej i reedukacji. Posiada również dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą.

Chciałaby stworzyć szkołę bezpieczną, ciepłą i przyjazną, gdzie dzieci będą miały dobre emocje, odnosiły sukcesy na miarę swoich możliwości, gdzie będzie oceniany wysiłek, a nie tylko sukces.

Prywatnie interesuje się literaturą faktu. Lubi wycieczki po Polsce i robótki ręczne.

Angelika Riabinow

Angelika Riabinow od 6 sierpnia 2022 r. dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie przy ul. Wolność 1
Angelika Riabinow od 6 sierpnia 2022 r. dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie przy ul. Wolność 1

Dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Warszawie przy ul. Wolność 1/3.
Od 6 sierpnia 2022 r.

Jest nauczycielem dyplomowanym z prawie 20-letnim stażem pracy w szkole. Od 5 lat pracowała na stanowisku wicedyrektora. Ukończyła z wyróżnieniem wyższe studia magisterskie na wydziale filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowe studia z zarządzania oświatą. Pasjonatka uczenia. W edukacji najważniejszy jest dla niej Człowiek.

Za główny cel na stanowisku dyrektora stawia sobie odpowiedź na zróżnicowane potrzeby uczniów oraz tworzenie szkoły otwartej i przyjaznej, gdzie uczniowie nie boją się krytycznie myśleć.

W czasie wolnym czyta książki i biega.

Ewa Ślarzyńska

Ewa Ślarzyńska od 1 września 2022 r. dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Warszawie przy ul. Karolkowej 53A
Ewa Ślarzyńska od 1 września 2022 r. dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Warszawie przy ul. Karolkowej 53A

Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Nr 2 w Warszawie, przy ul. Karolkowej 53A.
od 1 września 2022 r.

Jest pedagogiem specjalnym, terapeutą pedagogicznym i nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością pedagogika korekcyjna, oraz studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych, a także organizacji i zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. W systemie oświaty pracuje od 18 lat – szkoły podstawowe i poradnia psychologiczno – pedagogiczna. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W ostatnich latach uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach związanych z diagnozą i terapią dzieci z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią.

W pracy zawodowej kładzie szczególny nacisk na wczesne wykrywanie deficytów rozwojowych u dzieci i ich wyrównywanie oraz szeroko rozumiane wsparcie dzieci i młodzieży, a także rodziców i nauczycieli w procesie edukacji i wychowania.

Prywatnie mama trojaczków oraz miłośniczka literatury Agathy Christie.

Marek Wąsowski

Marek Wąsowski od 1 września 2022 r. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy ul. Grenady 16
Marek Wąsowski od 1 września 2022 r. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy ul. Grenady 16

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy ul. Grenady 16.
Od 1 września 2022 r.

Jest nauczycielem dyplomowanym z 34-letnim stażem pracy pedagogicznej, w tym 15 lat na stanowisku wicedyrektora. Ukończył Wyższeą Szkołę Inżynierską im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznych na kierunku informatyka. Posiada również dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania placówką oświatową.

Jako dyrektor położy szczególny nacisk na budowanie w szkole atmosfery sprzyjającej zdobywaniu przez uczniów wiedzy i umiejętności dających dzieciom perspektywy i szanse rozwoju na całe życie, a uczniowie w szkole czuli się bezpiecznie, rozwijając się i odnosząc sukcesy w życiu szkolnym i pozaszkolnym.

Prywatnie interesuje się projektowaniem i aranżacją wnętrz, dobrą książką (science fiction, kryminał) i motoryzacją. Lubi piesze wycieczki górskie