Strona główna KOMUNIKACJA Nowy chodnik i ścieżka rowerowa przy Kasprzaka

Nowy chodnik i ścieżka rowerowa przy Kasprzaka

0
fot. Zarząd Dróg Miejskich

Zakończyła się budowa chodnika i ścieżki rowerowej po północnej stronie ul. Kasprzaka od ul. Karolkowej w kierunku zachodnim. Był to pierwszy z trzech etapów prac, obejmował ok. 50-metrowy odcinek. Docelowo nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów dotrze do ul. Giełdowej.

Cały projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej i wymianę chodnika po północnej stronie ul. Kasprzaka do ul. Giełdowej. Pierwszy z trzech etapów, którego realizacja właśnie się zakończyła, obejmował ok. 50-metrowy odcinek od ul. Karolkowej. Inwestor wybudował na nim nowy chodnik i drogę dla rowerów. Obecnie prowadzi drobne prace kosmetyczne związane z uporządkowaniem terenu między tą drogą a jezdnią ul. Kasprzaka oraz między chodnikiem a drogą dojazdową do pobliskiego budynku.

Pierwszy etap wiązał się również z położeniem nowego trotuaru na fragmencie ul. Karolkowej od Kasprzaka do Giełdowej. Tutaj też przesunięto w północną stronę zjazd z ul. Karolkowej pod budynek inwestora. Ze względu na zjazd korekcie uległa organizacja ruchu. Wydłużony został odcinek z dwoma pasami ruchu na ul. Karolkowej w kierunku ul. Kasprzaka – jednego do jazdy na wprost lub skrętu w prawo i drugiego do skrętu w lewo.

Niewykluczone, że inwestor jeszcze w tym roku przystąpi do wykonania drugiego etapu. Wszystko zależeć będzie od tego, czy odpowiednio wcześnie przygotuje i złoży do Biura Polityki Mobilności i Transportu projekty organizacji ruchu – tymczasowy na okres robót i stały.

Drugi etap to budowa ścieżki rowerowej i wymiana chodnika w ciągu ul. Kasprzaka na ok. 70 metrach plus wykonanie dwóch zatok pod miejsca postojowe przed budynkiem inwestora. Trzeci etap zamknie inwestycję – obejmie ścieżkę i chodnik na brakującym fragmencie do ul. Giełdowej wraz nowymi przejściem dla pieszych i przejazdem rowerowym przez tę ulicę. Inwestor planuje zakończyć całą inwestycję w drugiej połowie przyszłego roku.