Strona główna AKTUALNOŚCI Plan zagospodarowania dla rejonu Szpitala Wolskiego

Plan zagospodarowania dla rejonu Szpitala Wolskiego

0
Szpital Wolski Fot. Urząd m.st. Warszawy
Szpital Wolski Fot. Urząd m.st. Warszawy

Podczas czwartkowej sesji Rady m.st. Warszawy, 9 lutego, został uchwalony plan miejscowy rejonu Szpitala Wolskiego. Umożliwi on dalszy rozwój znajdujących się tam placówek medycznych.

– Plan rejonu Szpitala Wolskiego nie jest duży, obejmuje obszar około 6,8 ha przy ul. Kasprzaka 17 i 17 a. Ale jest niezwykle ważny. Chodzi bowiem o bezpieczeństwo zdrowotne warszawianek i warszawiaków oraz ich dzieci – mówi Marlena Happach, architektka Warszawy.

To miejsce w centralnej części Woli pełni też istotną rolę ze względu na historię i tożsamość kulturową miasta. Na Czystem znajduje się bowiem zespół dawnego Szpitala Starozakonnych pod ochroną konserwatora zabytków. Historyczny układ urbanistyczny i obiekty zabytkowe trzeba chronić.

Przy ul. Kasprzaka Szpital Miejski działa na gruntach miejskich. Pobliski Instytut Matki i Dziecka zajmuje grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym.

Dlaczego musiał powstać plan dla Szpitala Wolskiego?

Na tym terenie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste – rejon ulicy Kolejowej. Jego ustalenia uniemożliwiały jednak dalszy rozwój placówek medycznych. Dlatego musiał powstać nowy plan.

Szpital Wolski chce inwestować. Budynki wymagają remontów oraz pilnej rozbudowy. Instytut Matki i Dziecka ma podobne zamierzenia. Planuje rozbudować i modernizować swoje obiekty. Inwestycje są niezbędne, aby zapewnić opiekę i leczenie pacjentów Instytutu, wśród których przeważają dzieci.

Dlatego plan rejonu Szpitala Wolskiego i zapisane w nim regulacje są tak ważne. Określają zasady kształtowania ładu przestrzennego, porządkowania i modernizacji dotychczasowego zagospodarowania, a także parametry oraz wskaźniki kształtowania nowej zabudowy.

Informacja: Urząd m.st. Warszawy