Strona główna AKTUALNOŚCI Plan zagospodarowania dla rejonu Szpitala Wolskiego

Plan zagospodarowania dla rejonu Szpitala Wolskiego

Szpital Wolski Fot. Urząd m.st. Warszawy
Szpital Wolski Fot. Urząd m.st. Warszawy

Podczas czwartkowej sesji Rady m.st. Warszawy, 9 lutego, został uchwalony plan miejscowy rejonu Szpitala Wolskiego. Umożliwi on dalszy rozwój znajdujących się tam placówek medycznych.

– Plan rejonu Szpitala Wolskiego nie jest duży, obejmuje obszar około 6,8 ha przy ul. Kasprzaka 17 i 17 a. Ale jest niezwykle ważny. Chodzi bowiem o bezpieczeństwo zdrowotne warszawianek i warszawiaków oraz ich dzieci – mówi Marlena Happach, architektka Warszawy.

To miejsce w centralnej części Woli pełni też istotną rolę ze względu na historię i tożsamość kulturową miasta. Na Czystem znajduje się bowiem zespół dawnego Szpitala Starozakonnych pod ochroną konserwatora zabytków. Historyczny układ urbanistyczny i obiekty zabytkowe trzeba chronić.

Przy ul. Kasprzaka Szpital Miejski działa na gruntach miejskich. Pobliski Instytut Matki i Dziecka zajmuje grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym.

Dlaczego musiał powstać plan dla Szpitala Wolskiego?

Na tym terenie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste – rejon ulicy Kolejowej. Jego ustalenia uniemożliwiały jednak dalszy rozwój placówek medycznych. Dlatego musiał powstać nowy plan.

Szpital Wolski chce inwestować. Budynki wymagają remontów oraz pilnej rozbudowy. Instytut Matki i Dziecka ma podobne zamierzenia. Planuje rozbudować i modernizować swoje obiekty. Inwestycje są niezbędne, aby zapewnić opiekę i leczenie pacjentów Instytutu, wśród których przeważają dzieci.

Dlatego plan rejonu Szpitala Wolskiego i zapisane w nim regulacje są tak ważne. Określają zasady kształtowania ładu przestrzennego, porządkowania i modernizacji dotychczasowego zagospodarowania, a także parametry oraz wskaźniki kształtowania nowej zabudowy.

Informacja: Urząd m.st. Warszawy