Bezpłatne szkolenia w ZUS

Bezpłatne szkolenia w ZUS

0
PODZIEL SIĘ

I Oddział ZUS w Warszawie zaprasza przedsiębiorców, pracowników działów kadr oraz wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenia.Poprowadzą je eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, specjalizujący się w danych zagadnieniach. Poniżej mogą się Państwo zapoznać z harmonogramem szkoleń w pierwszym półroczu 2019 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza w sposób szczególny na szkolenie z projektu e-Akta: elektronizacji akt pracowniczych i możliwości skrócenia okresu ich przechowywania. Zmiany w prawie dotyczące tego zagadnienia weszły w życie 1 stycznia 2019 r.

Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona. Na szkolenia można się zapisać telefonicznie lub mailowo:

Terminarz bezpłatnych szkoleń w 2019 r.:

1. E-Akta – elektronizacja akt pracowniczych – siedziba I Oddziału ZUS w Warszawie, w godz. 9–11 w dniach: 
19 lutego
28 lutego
21 marca
12 kwietnia
16 maja
4 czerwca.

2. Ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynikających z wykonywania umów zleceń – zmiany w przepisach od 1 stycznia 2016 r.:
Inspektorat Warszawa-Żoliborz: 19 marca w godz. 12-14;
Inspektorat Warszawa-Ochota: 21 maja w godz. 9–11.

3. Interaktywny Płatnik Plus:
Inspektorat Warszawa-Żoliborz: 26 marca w godz. 12–14;
Inspektorat Warszawa-Ochota: 28 maja w godz. 9–11.

4. Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście nieprawidłowości dotyczących kont ubezpieczonych:
Inspektorat Warszawa-Żoliborz: 2 kwietnia w godz. 9–11;
Inspektorat Warszawa-Ochota: 4 czerwca w godz. 9–11.

5. Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście błędów w kompletach rozliczeniowych i różnic pomiędzy raportami a deklaracja rozliczeniową:
Inspektorat Warszawa-Żoliborz: 2 kwietnia w godz. 12–14;
Inspektorat Warszawa-Ochota: 4 czerwca w godz. 12–14.

6. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego – ustalanie ustawodawstwa właściwego:
siedziba I Oddziału ZUS w Warszawie, 15 maja w godz. 9–11.

7. Ulgi w spłacie należności z tytułu składek – formy pomocy dla przedsiębiorców:
Inspektorat Warszawa-Żoliborz: 9 kwietnia w godz. 12–14;
Inspektorat Warszawa-Ochota: 11 czerwca w godz. 9-11.

8. e-składka – nowy wymiar rozliczeń:
Inspektorat Warszawa-Żoliborz: 22 marca w godz. 9–11;
Inspektorat Warszawa-Ochota: 24 maja w godz. 9–11.

9. Zasiłek chorobowy – zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru – szkolenia dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników:
I Oddział ZUS w Warszawie: 16 kwietnia w godz. 9–11;
Inspektorat Warszawa-Żoliborz: 21 lutego i 14 maja w godz. 9–11;
Inspektorat Warszawa-Ochota: 21 marca i 13 czerwca w godz. 9–11.

10. Zasiłek macierzyński – zasady przyznawania i dokumentowanie – szkolenie dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników:
I Oddział ZUS w Warszawie: 16 kwietnia w godz. 11:30-13:30;
Inspektorat Warszawa-Żoliborz: 21 lutego i 14 maja w godz. 11:30-13:30;
Inspektorat Warszawa-Ochota: 21 marca i 13 czerwca w godz. 11:30-13:30.

11. Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych (w tym: emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych):
I Oddział ZUS w Warszawie: 30 kwietnia w godz. 9–11;
Inspektorat Warszawa-Żoliborz: 28 lutego i 16 maja w godz. 9–11;
Inspektorat Warszawa-Ochota: 26 marca i 18 czerwca w godz. 9–11.

12. Zasady wydawania dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe, wysokość osiąganego przychodu dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru świadczeń oraz rozliczenia świadczeń w przypadku zatrudnienia świadczeniobiorców.
I Oddział ZUS w Warszawie: 30 kwietnia w godz. 12-14;
Inspektorat Warszawa-Żoliborz: 28 lutego i 16 maja w godz. 12-14;
Inspektorat Warszawa-Ochota: 26 marca i 18 czerwca w godz. 12-14.

13. Wystawianie elektronicznych zwolnień na Platformie Usług Elektronicznych (szkolenie dla lekarzy) – siedziba I Oddziału ZUS w Warszawie, w godz. 9–11 w dniach:
14 marca
11 kwietnia
14 maja
6 czerwca.

14. Wystawianie elektronicznych zwolnień na Platformie Usług Elektronicznych (szkolenie dla asystentów medycznych) – siedziba I Oddziału ZUS w Warszawie, w godz. 12–14 w dniach:
14 marca
11 kwietnia.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ